Oyunlar

Sizin için özel seçtiğimiz birbirinden eğlenceli oyunlar için tıklayın.

Fıkralar

Çok güleceğiniz komik fıkralar. Görüntülemek için tıklayın.

Kim Kimdir?

Ömer Hayyam

İranlı şair, filozof, matematikçi ve astronom Ömer Hayyam 18 Haziran 1048 tarihinde İran'ın Nişabur kentinde bir çadırcının oğlu olarak doğdu. Tam adı, Giyaseddin Ebu'l Feth Bin İbrahim El Hayyam ‘dır. Çocukluk ve gençliği ile ilgili fazla bilgi yoktur. Nizamül-Mülk ve Hasan Sabbah ile aynı medresede zamanın ünlü bilgini Muvaffakeddin Abdüllatif ibn el Lübad'ın öğrencisi oldukları, dostluklarının yaşamları boyunca devam ettiği rivayet edilmektedir.

Rubaileri ile ünlüdür. Birçok bilim adamınca Bâtıni, Mutezile anlayışlarına dâhil görülür. Evreni anlamak için, içinde yetiştiği İslam kültüründeki hâkim anlayıştan ayrılmış, kendi içinde yaptığı akıl yürütmeleri eşine az rastlanır bir edebi başarı ile dörtlükler halinde dışa aktarmıştır.


Hayyam, şairliğinin yanı sıra matematikçi ve bilim adamıdır. Binom Açılımını ilk kullanan bilim adamıdır. Birçok konuda olduğu gibi takvim konusunda uzmandır. Hayyam'ın yaptığı ve Celâleddin Melikşah adına Celâli takvimi dediği takvim Gregoryen takvimi kadar güvenilir bir takvimdir. 4 Aralık 1131 tarihinde öldü.

Yapıtları:
Değişik konularda ve değişik bilim dallarında yapıt vermiştir yapıtlarından 18 tanesinin adı bilinmektedir,

1.Ziyc-i Melikşahi. (Astronomi ve takvime dair, Melikşah'a ithaf edilmiştir)
2.Kitabün fi'l Burhan ül Sıhhat-ı Turuk ül Hind. (Geometriye dair)
3.Risaletün fi Berahin İl Cebr ve Mukabele. (Cebir ve denklemlere dair)
4.Müşkilat'ül Hisab. (Aritmetiğe dair)
5.İlm-i Külliyat (Genel prensiplere dair)
6.Nevruzname (Takvim ve yılbaşı tespitine dair)
7.Risaletün fil İhtiyal li Marifet. (Altın ve gümüşten yapılmış bir cisimde altın ve gümüş miktarının bilinmesine dair. Almanya Gotha kütüphanesinde bir nüshası mevcuttur.)
8.Risaletün fi Şerhi ma Eşkele min Musaderat (Öklid'in bir probleminin çözülmesi metoduna dair, Hollanda Leiden kütüphanesinde bir nüshası vardır. F. Woepcke fransızcaya çevirmiştir.)
9.Risaletün fi Vücud (Felsefede ontoloji bahsine dair. Britanya kütüphanesinde bir nüshası mevcuttur.)
10.Muhtasarun fi't Tabiiyat (Fizik İlmine dair)
11.Risaletün fi'l Kevn vet Teklif (Felsefeye dair)
12.Levazim'ül Emkine (Meskûn yerlerin iklimi ve hava değişikliklerine dair)
13.Fil Cevab Selaseti Mesâil ve fi Keşfil Hicab (Üç meseleye cevap ve alemde zıtlığın zorunlu olduğuna dair)
14.Mizan'ül Hikem (Pırlantalı eşyaların taşlarını çıkarmadan kıymetini bulmanın yöntemine dair)
15.Abdurrahman'el Neseviye Cevab (Hak Teâlâ'nın alemleri yaratmasının ve insanları ibadetle yükümlü kılmasının hikmetine dair)
16.Nizamülmülk (Arkadaşı olan vezirin biyografisi)
17.Eş'arı bil Arabiyye (Arabça rûbaileri)
18.Fil Mutayat (İlim prensipleri)