Oyunlar

Sizin için özel seçtiğimiz birbirinden eğlenceli oyunlar için tıklayın.

Fıkralar

Çok güleceğiniz komik fıkralar. Görüntülemek için tıklayın.

Kim Kimdir?

Yusuf Has Hacib

1016 yılında Karahanlı Devleti’nin Balasagun (Günümüz Kırgızistan sınırları içinde) şehrinde doğan, 1069-1070 yılları arasında Türk-İslam tarihi ve kültürü açısından son derece önemli olan, ‘’mutluluk veren bilgi’’ anlamına gelen Kutadgu Bilig’i yazan ünlü düşünür 11. yüzyılda Türkçe’yi bilim dili olarak etkili bir biçimde kullanmıştır.

YUSUF HAS HACİB’İN HAYATI

Yusuf Has Hacib (Uluğ Has Hacib) hakkında bilinenler Kutadgu Bilig’e sonradan eklenmiş olan biri mensur, diğeri manzum iki mukaddimede ve eserin bazı beyitlerinde yer alan bilgilerden ibarettir.

Buna göre şair Balasagun’da (Kuz-Ordu) Uygur Türkleri’nden soylu bir aile içinde 1016 dolaylarında dünyaya gelmiş, bilimi, erdemi, zühd ve takvası ile tanınmıştır. Kutadgu Bilig’i bir buçuk yılda Balasagun’da yazıp Kâşgar’da tamamlayarak 1069-70 yılında Karahanlılar’ın Hakanı Süleyman Arslan Hakan oğlu Tavgaç Uluğ Buğra Han’a sunmuştur. Şairin kudretini takdir eden Hakan kendisine “görevlerin en incesi olan” has haciblik mansıbını vermiştir. Yusuf Has Hacib ile Kâşgarlı Mahmud’un aynı dönem ve çevrede yaşamış, eserlerinde aynı dili ve kültür malzemesini kullanmış olmakla beraber birbirlerini ve eserlerini tanımamış oldukları anlaşılmaktadır.


İLK TÜRKÇE SİYASETNAME

Kutadgu Bilig, Türk edebiyatındaki ilk siyasetname örneği kabul edilir. Türk edebiyatında Mesnevi nazım şeklini de ilk kez Yusuf Has Hacib kullanmıştır.

İDEAL İNSAN TASVİRİ

’Bak, insan doğdu, öldü, ama sözü kaldı, İnsanın kendisi gitti, adı kaldı. Ey hakîm, ey bilgin, kendin ölümsüz bir dirilik istersen, İşin de sözün de iyi olsun.’’ diyen Yusuf Has Hacib, ideal insanı tasvir ederek, kendinden sonraki nesillere yüzyıllarca yol göstermiştir.

Yusuf Has Hacib, 1077 yılında Kâşgar’da vefat etmiştir.

YUSUF HAS HACİB’İN TÜRBESİ NEREDE?

Doğu Türkistan’ın Kâşgar şehrinde bulunan Yusuf Has Hacib’in mezarı ve türbesi, önemli ziyaret yerlerinden biridir. Türbenin duvarları, Kutadgu Bilig’den beyitlerle bezenmiştir.