Bulmacalar

Kolay, Zor keyifle çözeceğiniz bulmacalar için tıklayın.

Sesli Hikayeler

Hikayeleri okurken aynı zamanda dinleyebilirsiniz.

Kim Kimdir?

Sultan II. Abdülhamid Han

34 yılda 1552 eseri olan sultan: Abdülhamid Hân

1842 yılında istanbulda doğdu. Zamanın en güçlü hocalarından Faşça, Arapça, Fransızcayı okuyup yazacak ve rahatça konuşacak düzeyde öğrendi. Osmanlının en kudretli sultanlarından biri olan sultan Abdülhamid han, 34. padişah. 34 yaşında padişah oldu. Mîlâdî değil ama hicrî takvimle 34 yıl saltanat sürdü. Padişahlığı döneminde Osmanlı devletini yıkmak isteyen batılı devletlere karşı zeki siya¬seti ile başarılı oldu. Sultan II.Abdülhamid Han zamanının büyük bölümünü devlet işlerine ayırmıştır.

Abdestsiz bir şekilde yere basmamaya dikkat eden sultan Abdülhamid Han, yatağının yanı başında teyemmüm alabilmek için temiz bir taş bulundurmuştur. Döneminde binlerce eser projelendirmiş birçoğunu da tamamlamıştır. Bunlardan en önemlisi devletin kasasından bir kuruş harcamadan, o dönemde hayal bile edilemeyen, duyulduğunda alaycı bir şekilde gülünen hicaz demir yolunu tamamlamıştır. Bu demir yolu sayesinde İslam coğrafyası arasında bağlar güçlenmiş ve hacca gitmek isteyen Müslümanlar kolay bir şekilde kutsal topraklara gidebilmişlerdir. Bu demir yolu İstanbul Haydarpaşa dan başlayıp Medine de son bulmuştur.
Hatta Abdülhamid Han demir hatları döşenirken Medine yakınlarına gelindiğinde rayların arasına keçe koydurarak sesin çıkmasını engellemiş ve Medine'nin bu seslerden rahatsız olmasını önlemiştir.

Bu kadar, İslam'a ve İslam topraklarına düşkün olan II. Abdülhamid han bu günkü Filistin topraklarının da Yahudilere verilmesini de engellemiştir.
Kendisine çok büyük ekonomik teklifler yapılmasına rağmen "Şehit kanları ile sulanan topraklar para ile satılamaz" diyerek Yahudileri huzurundan kovmuştur.

Sultan II.Abdülhamid Han döneminde yapılan bir çok eser bugün bile Abdülhamid Han gibi dimdik ayakta. Bunlardan bir kaçı şunlardır: Şişli Etfal Hastanesi, Darülaceze, Milli İstihbarat Teşkilatı, İlk tramvay hattı ve yüzlercesi.

Sultan Abdülhamit Hân'ın hüküm sürdüğü Osmanlı topraklarında şu an, Türkiye dışında 19 bağımsız ülke mevcut. Yani Sultan Abdülhamid şimdiki, Türkiye dâhil toplam 20 ülkeyi 34 yıl tek başına yöneten bir hükümdardı. Alman devlet adamı Bismarck Dünyâda “100 gram akıl varsa, bunun 90 gramı Abdülhamid Han'da, 5 gramı bende, kalan 5 gramı da diğer dünya siyasilerindedir." diyerek II. Abdülhamid Hanın zekasına vurgu yapmıştır.