Oyunlar

Sizin için özel seçtiğimiz birbirinden eğlenceli oyunlar için tıklayın.

Fıkralar

Çok güleceğiniz komik fıkralar. Görüntülemek için tıklayın.

PEYGAMBERİMİZ ( SAV ) AMCASI EBU TALİP VE EŞİ HATİCE VALİDEMİZ (RA)’ İN VEFATLARI

Amcası Ebu Tâlib, Peygamber Efendimiz (sav)’i çok severdi ve pek fazla korurdu, Efendimiz (sav)'in pek muhterem ve çok doğru sözlü olduğunu bilirdi.

Fakat kavminin kendisi hakkındaki dedikodusundan korkarak, açıktan ona inandığını ve Allah'a iman ettiğini söylememişti. Efendimiz'e peygamberlik verilmesinin onuncu yılında (620), seksen yaşında olduğu halde vefat etmişti.

Ebû Tâlib'in vefatından üç gün sonra da Haticetü'l- Kübrâ (Büyük Hatice) denilen Hazreti Hatice validemiz vefat etmiştir. Bunların vefatları Resûl-i Ekrem (sav) Efendimiz’i son derece üzmüş, mahzun etmişti. Zira Peygamber Efendimiz (sav) Hazreti Hatice (ra) vâlidemizden çok memnundu. O hayatta iken, onun üstüne başka biriyle evlenmiş değildi. Nitekim onun hakkında şöyle buyurmuştur; Hayır, bana ondan daha hayırlı bir zevce nasip olmadı. Beni kimseler tasdik edip doğrulamadığı bir zamanda o doğruladı. Benden herkes malını esirgerken, o mallarını benim uğrumda harcadı. Benim dünyada bir dostum vardı; O Hatice idi. "Âlemin kendisiyle övündüğü Efendimiz bundan sonra Zem’a'nın kızı Sevde validemizle,

Hazreti Ebûbekir (ra)'in kızı Âişe-i Sıddîka validemizle ve daha sonra da Hazreti Ömer (ra)'in kızı Hazreti Hafsa validemizle, ve daha sonra da Hazreti Ebû Süfyân’ın kızı Ümmü Habibe validemizle de evlenerek, onları da peygamber eşi olma şerefine ulaştırmıştır. (Allahü Teâlâ (cc) hepsinden razı olsun).