Boyama Kitabı

Sizin için seçtiğimiz çizimleri boyayın eğlenin.

Okuma Testi

Ne kadar hızlı okuyabiliyorsunuz denemek için tıklayın.

RESÛL-İ EKREM (SAV) EFENDİMİZ’E CİHAD İÇİN İZİN VERİLMESİ

Peygamber Efendimiz (sav) bütün âlemlere rahmettir. O, insanlık âlemini bir kardeşlik dairesinde yaşatmak, yükseltmek isterdi.

Zulmetler içinde kalmış yerleri hidayet nuruyla aydınlatmaya çalışırdı. Bunun için kavmine pek güzel nasihatler verdi. On üç seneden > fazla yumuşaklıkla muamele etti. Yazık ki onlardan birçokları bu saadeti takdir edemediler, O'nun kıymetini bilemediler. Müslümanların hayatlarına kastetmekten geri durmadılar.

Nihayet onları yurtlarından çıkmaya mecbur ettiler. Fakat bununla da yetinmediler, diğer Arap kabilelerini de Müslümanlar aleyhine harekete geçirmeye çalıştılar. Bir takım şairler vasıtasıyla Müslümanların izzet-i nefis¬lerini rencide etmekten sıkılmadılar. Artık yalnız öğüt ve yumuşaklıkla davranma zamanı geçmiş, Müslüman- :ar kuvvet bulmuş, İslâm’ın üstünlüğünü, medeniyetini bütün dünyaya yaymak zamanı gelmişti.

Peygamber Efendimiz (sav)'in hicretinin birinci senesi idi; Hak Teâlâ Hazretleri tara¬fından Müslümanlara cihad için izin verildi.
İslâm dinini söndürmek isteyenlere karşı kuvvet kullanılmasına müsaade edildi.

Bunun üzerine birçok gazveler yapıldı, seriyyeler tertip edildi. Bütün bunlar İslam'ın varlığı yolunda meydana gelmiştir.

Resûl-i Ekrem (sav) Efendimiz’in bizzat kendisinin bulunduğu savaşlara gazve denilmiştir. Ashab-ı Kiram'dan bir kişinin kumandasıyla savaşa giden az bir kuvvete de 'seriyye' adı verilmiştir. Bir seriyye beşten dört yüze kadar seçilmiş erlerden meydana gelen bir askerî müfreze (birlik) demektir. Gazvelerin adedi . Yirmi yedidir. Seriyyelerin adedi de elli altıdır.