Oyunlar

Sizin için özel seçtiğimiz birbirinden eğlenceli oyunlar için tıklayın.

Fıkralar

Çok güleceğiniz komik fıkralar. Görüntülemek için tıklayın.

MÜSLÜMANLARIN İLK SANCAKTARLARI VE İLK SERIYYE

Mekke-i Mükerreme’deki müşrikler Müslümanları bu mübarek yurtlarından çıkarıp mallarını ellerinden almış, canlarını da tehdit etmişlerdi.

Hak Teâlâ Hazretleri de buna karşılık cihada, yani Allah yolunda mücadele etmeye izin vererek bunların mallarını, canlarını ve yurtlarını Müslümanlara helâl kılmıştır.

Buna binaen; Efendimiz'in hicretinin ikinci senesiydi ki, Mekkeliler'in Şam'a gönderdikleri bir ticaret kafilesine saldırılmasına karar verildi. Kâinatın kendisiyle övündüğü Efendimiz, altmış süvari (atlı birlik) ile bu kafileyi takibe çıktı. Bu sefer esnasında Peygamber Efedimiz (sav)'in amcası Hazreti Hamza (ra) sancaktar tayin edilmiştir. Kendisine beyaz bir sancak verilmişti. İşte Müslümanların ilk sancaktarı Hazreti Hamza (ra)’dır. İlk sancağı da bu beyaz sancaktır.

Yine Peygamber Efedimiz (sav)'in hicretinin ikinci senesiydi; Ebû Cehil'in idaresi altında Şam'dan Mekke-i Mükerreme’ye bir Kureyş kervanı dönmüş bulunuydu. Bu kervanı vurmak üzere Hazreti Hamza (ra)'nın kumandası altında otuz kişiden meydana gelen bir kuvvet tertip edildi.

Bu kuvvet üç yüz kişiden meydana gelen Kureyş kafilesi ile karşı karşıya geldi. Çatışma olmadı ama Müslümanlar kendilerinden sayıca on kat daha büyük bir düşman kuvvetini korkutup, barışa mecbur ettiler. Bu itibarla da mânevî olarak büyük zafer kazanılmış oldu. İşte ilk İslâm seriyyesi de bu otuz kişilik kuvvettir.