Boyama Kitabı

Sizin için seçtiğimiz çizimleri boyayın eğlenin.

Okuma Testi

Ne kadar hızlı okuyabiliyorsunuz denemek için tıklayın.

EFENDİMİZİN DOĞUMU

Allahü Teâlâ (cc)’nın bütün insanlara son Peygamber olarak gönderdiği Hazreti Muhammed (sav) Efendimiz, Arabistan'daki Mekke-i Mükerreme şehrinde miladın 571. senesinde doğarak dünyayı şereflendirmiştir.

Peygamber Efendimiz (sav)’in dedesi ve Kureyş kabilesinin reisi olan Abdülmuttalib, aynı zaman¬da Kâbe-i Muazzama'nın da başındaki yöneticisiy¬di. Abdülmuttalib’in de; EbûTâlib, EbûLeheb, Haris, Zübeyr, Hamza, Abbas, Abdullah ve geri kalanlarla birlikte on üç vardı. Bunların içinde eı fazla da Abdullah'ı se¬verdi; çünkü onda baş-ka bir güzellik ve başka bir nuraniyet vardı. Dede Abdülmuttalib bu sevç oğlunu yine Kureyş kabilesi kızları içinde her yönüyle seçkin bir yeri olan Hazreti Amine ile evlendirdi. İşte bu iki kutsal yaradılışlı iki mübarek insanın evliliğinden de, dünyayı şereflendirenPeygamber Efendimiz (sav) dünyaya geldi. Peygamber Efendimiz’in babası Abdullah O henüz doğmadan iki ay önce ticaret maksadıyla bir kervana katılarak gittiği Medine’de vefat etti. Böylece Peygam¬berimiz yetim (babasız) kalmış bulunuyordu.