Oyunlar

Sizin için özel seçtiğimiz birbirinden eğlenceli oyunlar için tıklayın.

Fıkralar

Çok güleceğiniz komik fıkralar. Görüntülemek için tıklayın.

İsimler Sözlüğü

İsimler Sözlüğü

 • ÂBAD:

  (Fars.) Er. 1. Şen, bayındır. 2. (Ar.) Sonsuz gelecek zamanlar.

 • ABADÎ:

  (Fars.) Er. - Şen, bayındır, mamurlukla ilgili.Abadı Mehmet Çe­lebi.Türk hukuk bilgini (1555).

 • ABAKA HAN:

  (Tür.)- İlhanlı hü­kümdarı Hülagu'nun oğlu.

 • ABAY

  (Tür.) Er. - Beceri. Sezgi, an­layış, dikkat.Abay Kunanbayoğlu.Kazak Türk şiirinin kurucusu.

 • ABAZA:

  (Tür.) - Karaçay-Çerkes Özerk bölgesinde yaşayan müslüman bir halk. -Abaza Hasan Paşa,Os­manlı vezirlerinden.

 • ABBAD:

  (Ar.) Er. -Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yeri­ne getiren. Yasaklarından kaçınan. -Abbad b. Bişr.Ashab'dan.

 • ABBAS

  (Ar.) Er: 1. Sert, çatık kaşlı kimse. 2. Arslan (bkz. Esed, gazanfer, şiir). -Abbas b. Abdülmuttalib.Rasûlullah (s.a.s)'ın amcası, Mek­ke'nin fethinde müslüman olmuştur.

 • ABBASE:

  (Ar.) Ka. - (bkz. Abbas).Ahmed b. Hanbel'in hanımının ismi. Hz. Abbas'a mensup olan.

 • ABBAZ:

  (Fars.) Er.- Yüzgeç, yüzü­cü.

 • ABD:

  (Ar.) Ka. - Köle, hizmetçi, itaat edici. Kul. Sonuna Allah'ın isimleri getirilince bazı isimler meydana gelir.Abdullah, Abdurrahim, Abdulmelikgibi.

 • ÂBDAR:

  (Fars.) Ka. - 1. Sulu, taze. 2. Parlak. 3. Sağlam vücutlu. 4. Nük­teli. 5. Zarif, güzel, hoş. 6. Su veren hizmetçi.

 • ABDİ:

  (Ar.) Er. - Kulluk ve itaat eden.

 • ABDULLAH:

  (Ar.) Er.- Allah'ın ku­lu. Peygamber (s.a.s)'in en sevdiği isimlerden aynı zamanda babasının adıdır.

 • ABDURRAHMAN:

  (Ar.) Er. - Rahman'ın kulu. Rahman; dünyada her canlıya, mü'min-kafir ayırdelmeksizin herkese merhamet eden. Allah'ın isimlerindendir.Abdurrahman İbn Avf:Sahabedendir.

 • ABDURRAUF:

  (Ar.) Er. - Rauf olan Allah'ın kulu. (bkz. er-Rauf).